Horisun wil bijdragen aan een duurzame energievoorziening
door het geven van beleidsadviezen, het ontwikkelen van
nieuwe strategieën en het uitvoeren van studies en
projectmanagement, veelal op het gebied van duurzame
energie.

Horisun is klein en gespecialiseerd maar door de samenwerking
met andere consultancies en experts in Nederland en de EU
heeft u wel het gemak (maar niet de kosten) van een veel
groter adviesburo. Daarnaast is Horisun onder meer uw
toegang tot een belangrijk eigen netwerk van internationaal
opererende duurzame energie-experts in OECD landen. Gaat
uw duurzame energie probleem/vraag over de nationale
grenzen heen, dan heeft Horisun u mogelijk meerwaarde te
bieden.

Horisun: your independent knowledge house of the rising sun.

 
Horisun wants to contribute to a sustainable energy supply
by giving energy policy advices, developing innovative
renewable energy strategies and by doing studies and project
management, mainly in the field of renewable energy.

Horisun is small and specialized. Through cooperation with
other consultancies and individual experts in Holland and the
EU you will have the service (but not the costs) of a much
larger consultancy company. Horisun offers an easy entrance
to renewable energy projects in the Netherlands and to a
network of renewable energy experts in OECD countries.

Horisun for renewable energy strategies and for solar energy
in depth! By this website Horisun wants to share parts of her
expertise with you.

Horisun: your independent knowledge house of the rising sun.

Go to the English site Ga naar de Nederlandse site other languages Go to the English site pvdatabase.org pvupscale.org ndrcredp.com ti.ndrcredp.com urbanwind.org iea-pvps.org pvnord.org Ashden