De producten van HORISUN renewable energy strategies zijn over het algemeen
onderzoeks-, advies- en managementsdiensten van Emil ter Horst, terwijl per project
gelegenheidscoalities met andere bedrijven en/of individuele experts worden
aangegaan.
 
Duurzame energie
+ Beleidsadviezen op lokaal en (inter)nationaal niveau
+ Strategie- en aanpakontwikkeling en marktinterventies
+ Studies en horizonverkenningen
+ Projecten op het raakvlak van bovenstaande en internet
+ Toegang tot een breed professioneel netwerk van duurzame energie-experts onder
andere in de EU-25 zone, in OECD landen (IEA) en niet te vergeten China
+ ... met een focus op de decentrale toepassing van PV zonne-energie en andere
duurzame bronnen in de gebouwde omgeving (in de EU) en in de rurale gebieden (in
ontwikkelingslanden). 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzame energie
Projectmanagement