Klanten van Horisun zijn bijvoorbeeld overheden en aan overheden verwante
instellingen, internationale ondernemingen, en bedrijven en instellingen die zich
bezig houden met de energievoorziening van morgen.
 
Overheidsinstellingen zoals gemeenten schakelen Horisun vaak in vanwege de
toegevoegde waarde bij het oplossen van problemen op duurzame energie gebied als er
een toekomst- of veldverkennend element in zit.
 
Bedrijven schakelen Horisun in als partner om samen nieuwe business te verkennen
en eventueel te ontwikkelen, vooral als er een internationale markt- en/of
technologiescan bij komt kijken.
 
Opdrachtgevers zijn ook andere kleine tot heel grote adviesburo's die in Horisun een
ideale subcontractant vinden om gezamenlijk een project met een lastige duurzame
energie component uit te voeren.

Klanten
Referenties